1 thought on “(Geo)turist

  1. Det var då eit vakkert bilete.

    Avslappa i mangel på ekstreme utfordringar?

Comments are closed.