news

More and more unknown people lay claim to their fifteen minutes in the limelight. Today two of them could be seen on the front page of my local newspaper “Sogn Avis”. Under the headline “Rare Breed”, they are shown in something which allegedly is a wrestling pose. I’m not a prejudiced man, but there’s something […]
The media is overflowing with criticism of past events and explanations of how it was inevitable that this and that would fail at any given point in time. Yet, nobody seems to be able to predict these things, only “postdict” them, which in all fairness isn’t such a useful gift. The Futurist has since 1985 […]
Det er vanskeleg å sjå føre seg kven som skulle ville tilsetje “Einar” til noko som helst. Ikkje eg i alle fall!
Denne vakre saka var å finne i nettutgåva av Sogn Avis, 22 Mai 2007.
Her om dagen kunne ein i Sogn Avis lese denne fascinerande historia om ein stramtluktande foss med misfarga vatn. Grannane vil ikkje spekulere i årsaka, men heller lære seg å leve med stoda slik den er.
Ei kvinne på veg frå Delhi til London døydde under flyturen. Flyselskapet, British Airways, var ikkje budde på denne eventualiteten og visste ikkje anna råd enn å oppgradere henne til businessklasse. Saka lyder slik: The body of a woman in her seventies, who died after the plane left Delhi for Heathrow, was carried by cabin […]
Eit finsk parlamentsmedlem går inn i valkampen på ein original måte, han har omsett nettstaden sin til Klingon, eit språk som er nytta i den klassiske scifi-serien Star Trek. Kanskje får vi i framtida sjå politikarar gå til val på alvespråket til Tolkien. Meir truleg er det vel at dei går vidare med Joyce sin […]
For ei tid sidan var det ei sak om at foreldre i bynære strok vest om Oslo hadde for vane å stille med advokat på foreldremøte. I Italia er det enno verre! Hjå Reuters kunne ein idag lese om ein familie som hadde take seg bryet med å banke opp ein rektor grunna misn�ye med […]
Ein Sør-Afrikanar vart for ei tid sidan ilagt ein månads fengsel som straff for ikkje å ha sett mobilen sin på ‘lydlaus’ medan han befann seg i eit rettslokale! Men sjølv i Sør-Afrika var visst ikkje dette grunn god nok til å fengsle nokon! Reuters: A South African sentenced to a month in jail for […]
Frende Idar informerte meg idag om ein annonse han hadde sett i lokalavisa: Kurs i Klarsyn i Åndenes hus i Høyanger. Det er eigentleg ikkje så mykje å leggje til. Åndenes Hus i Høyanger arrangerer Kurs i klarsyn … Kurs for å utvikle sitt eget klarsyn og teknikkene vi bruker for å få dette til. […]