notice

For the next two weeks Avinet colleague I.T.Kvam and myself, are going on a road-trip in California, Nevada and Arizona hoping to get the highlights of San Francisco, Yosemite Valley, Santa Barbara, Los Angeles, Las Vegas and the Grand Canyon. Depending on whether we can get a steady up-link now and then we may – […]
I’m off to Corsica for a few days, check the ‘mobile’ category from time to time to see whether I’ve managed to get a mobile Internet connection down there. If so, I shall upoad the odd photo now and then, followed by the regular flow of irrational and/or entertaining thoughts!
Eg har alltid vore av den formeining at Internett er ein stad der folk burde kommunisere på engelsk. Beklagelegvis syner det seg at dette er eit synspunkt eg er meir eller mindre �leine om i den heimlege omgangskrinsen min. Sjølv om tyngda av dei som vitjar nettstaden er utlendingar som gjev positive tilbakemeldingar har eg […]
Helga frå 4. – 6. August 2006 skjer det igjen. Hyarar, Jølstringar og andre som kjenner at dei har utvida rettar knytt til fiskevatn og utmarksressursar i “smuttholet” mellom Fitje, Gjengedal og Årdal kan med fordel leggje vegen om Fagredalen om dei ynskjer å skrive ut nokre velfortente – men for lengst inntente – fiskeførelegg. […]
To everybody a merry christmas and a happy new year…!
Når Anders, Harald, Håvard og underteikna skal skal på fisketur må det planleggast – grundig. Ved ein gjennomgang av den etterkvart nokså antikvariske datamaskinen heime i stova fann eg mellom anna dette dokumentet. Fisketur i Skottland Destinasjon Aberdeen Aberdeen er valt kun og blott fordi det er ein grei stad å ta seg fram til […]