Adgang forbudt for andre enn bønder og turistar. Eit kjekt skilt å sjå for ein bondeson […]
Poor quality photo taken at a Brighton mall in the pre-digital camera era. On the right: […]
Nokre gongar kan det ikkje vere så vanskeleg å arbeide i tollvesenet!
Opp gjennom åra har eg registrert at skilting er noko som kan medføre mykje harme og […]
Dess lenger ut i periferien ein kjem dess meir marginale er attraksjonane som vert marknadsførte. På […]