sign

Adgang forbudt for andre enn bønder og turistar. Eit kjekt skilt å sjå for ein bondeson som er turist. Vanlegvis er det omvendt… Denne stranda er berre for familiar. Eigentleg ingen dum idé, men for Tor Gunnar, Mike og meg betydde det at vi ikkje fekk overnatte på det lokale hotellet. Khat Politistasjon. Ein tornefull […]
Poor quality photo taken at a Brighton mall in the pre-digital camera era. On the right: Worn-out father contemplating poster at pharmacy wall while heir is screaming her lungs out. — On the left: couple more likely to be practicing safe sex.
Nokre gongar kan det ikkje vere så vanskeleg å arbeide i tollvesenet!
Opp gjennom åra har eg registrert at skilting er noko som kan medføre mykje harme og som kan legge grunnlaget for godt og langt fiendskap grunneigarar og vegmyndigheiter imellom. I Ålhus i Jølster kan ingen skulde Statens Vegvesen for å ha vore for restriktive med omsyn til skilting. Rett framfor ein heil vegg dekt med […]
Dess lenger ut i periferien ein kjem dess meir marginale er attraksjonane som vert marknadsførte. På vegen mellom Førde og Stongfjorden i Sunnfjord, finn ein mellom anna dette skiltet som skryter av at det finst daglegvarer å få kjøpt innan ein avstand på 1 km.