Eit knippe litt ukomfortable stoldesign som etter alt å døme vil kome til å korte ned […]
There is no excerpt because this is a protected post.
Om vi skulle verte tekne for å ha trengt oss inn på ulovleg grunn tenkte vi […]
Adgang forbudt for andre enn bønder og turistar. Eit kjekt skilt å sjå for ein bondeson […]
– “Skal vi gå og ta ein kaffi før vi dreg attende til leilegheita?”, spurde eg […]
2007 was the year when Facebook, unfortunately, made it’s way into to (un)conciousness of most Norwegians. […]
Short people got – no reason, short people got – no reason, short people got – […]
Denne hjorten stod uforstyrra og åt i hagen heime på Kleiva i dag ettermiddag. Om han […]