music

Short people got – no reason, short people got – no reason, short people got – no reason to live. They got – little hands, little eyes, they walk around telling great big lies, they got – little noses, and tiny little teeth, they wear – platform shoes on their nasty little feet. (Chorus) Well, […]
Iannis Xenakis, son av Clearchos Xenakis og Photini Pavlou, vart fødd inn i den greske diasporaen på byrjinga av 1920-talet. Han var eldst av tre brør. Syskena, Cosmas og Jason vart høvesvis kunstmålar og filosofiprofessor. Faren var direktør i eit Engelskeigd import/eksport-firma og mora var pianist og snakka flytande engelsk og fransk. Historia fortel at […]
Min gamle frende og svirebror Are Frode Søholt tok for fire fem år sidan initativet til ein festival for kammermusikk i heimbygda vår Gloppen. Dette var ikkje nokon enkel idé å kome på – sjølv om det er betydeleg lettare å tenkje den enn det må ha vore å realisere den. Are Frode har altså […]
Toradaren har i Noreg ubrytelege band til gammaldansemusikk i 4/4 takt og med melodilinjer utan dei heilt store overraskingane for dei som høyrer på – eller dei heilt store utfordringane for utøvarane. Denne musikkforma er reservert for paria- og halvkastar. Representantar for det “ekte” og “høgverdige” kulturlivet, og då gjerne konsumentane snarare enn utøvararane, er […]
Weird Al Yankovic creates the most ingenious parodies of concurrent popular music, additionally he composes brilliant music of his own! Below is a list of my favourites! Amish Paradise, parody of Coolios “Gangsta’s Paradise” Fat, parody of Michael Jackson’s “Bad” You don’t love me anymore, Weird Al original Living with a Hernia, parody of James […]
During Easter week I had to go to London on a meeting to prepare a project proposal for the 7th framework programme. Simultaneously Avinet colleague and Vreid lead singer, Sture, was kicking off a mini-tour to launch their new CD “I Krig”. To my deep regret I had never heard Vreid play live before, despite […]
Tractor driver chatting up woman from old Zetor-tractor at one of Zetor’s characteristic pub tables. After visiting Helsinki’s tractor pub Zetor, named after the Czech tractor brand popular during the Cold War, my interest for Leningrad Cowboys came to life again after years of slumber. The pub, owned by Aki Kaurismaki, was decorated with Zetors […]
Portuguese cuisine can be variable when it comes to quality but more often than not the neglect is on the consumers part if he finds himself landed in a poor restaurant. Quality is everywhere, just waiting to be explored. Barrio Altos many gems include the restaurante O Faio, an excellent although a bit touristy restaurant […]