2 thoughts on “Thinking

  1. Eg tenkte: “Skal tru om kamelen vil drepa meg, hei-fa-ra, faltu-riltu-raltu-ra”

    Kva kamelen tenkte veit eg ikkje. Kanskje kan det ha vore noko slikt som: “Du skulle ikkje tilfeldigvis kjenne Reidar Mardal?”

Comments are closed.