Eit knippe litt ukomfortable stoldesign som etter alt å døme vil kome til å korte ned […]