Heksekunst

I følgje Associated Press har ein tysk domstol ilagt ei sjølvproklamert heks å tilbakebetale eit større pengebeløp innkravd for salet av ein kjærleiksfremjande trylleformel. Dette etter at ein kvinnelege klient kunne konstantere at den tidlegare kjærasten hennar, heksekunsten til trass, likevel ikkje kom attende.