Gevinst: 24 dagar fengsel på vilkår og 1.000 kroner i bot