Gevinst: 24 dagar fengsel på vilkår og 1.000 kroner i bot

Krangel om lodd i Vik

Denne vakre saka var å finne i nettutgåva av Sogn Avis, 22 Mai 2007.