Ove går på vatnet

Eg og frende Ove Drageset avla vår årlege vitjing i Måsedalen denne helga og ein biletserie frå turen er lagt ut i galleriet. Vepna med både fiskekort og lovleg leigd båt fiska vi for fyrste gong med (skikkeleg) reint samvit i Måsedalen. Det kjendest underleg – men gav godt resultat: 70 fiskar på tre og ein halv time.

Ovanfor: Ove går på Måsedalsvatnet etter ei nærast religiøs fiskeøkt

Comments are closed