No skal ein naturlegvis ikkje tru på media, statistikk og politiske festtalar, men om ein hadde […]
Det er ikkje eit skikkeleg år om eg ikkje har vore inn på Fagredalsreset og sett […]
Var med frende Anders på “sauepatrulje” i Fitjefjella i tjukk skodde no på Søndag. Hadde med […]
Eg og frende Ove Drageset avla vår årlege vitjing i Måsedalen denne helga og ein biletserie […]