Trollstigen

Desse bileta er tekne på veg frå Åndalsnes til Stranda via Trollstigen

10% helling

10% helling betyr 10 meter nedstigning pr 100 meter fram. Det er bratt det!

Bubiltrafikk

Vegen er tettpakka med turisttrafikk – mange bubilar og tettpakka stasjonsvogner. Her ein trafikkork på toppen av trollstigen.

Vandrarar

For dei som føretrekkjer å spasere er det ein sti med faste tau som fører opp til toppen

Svingar

Nedre del av trollstigen – før det byrjar å bli skikkeleg bratt!!!