I butikkane til «Muscat Duty Free» er det ikkje berre brennevin som står på Tax-Free-menyen. Her kan du velje mellom tre ulike merke tørrmjølk i pakningar på 2 til 5 kg. Mellom andre eksotiske varer finn vi «gul» saft og vaskepulver.

Som småbrukarson frå eitt nedlagt mjølkebruk er det kjekt å sjå at også mjølkeprodukt kan få sevja til å stige i skrotten på internasjonale reisande.

Comments are closed