Fagredalsreset, August 2012

Eitt år er ikkje fullkome utan ei vitjing til Fagredalsreset…

Fagredalsreset, August 2012
Fagredalsreset, August 2012