Steining, henging, pisking. Bileta som vart mana fram for mitt indre auga av namnet Tehran var […]