Når etterspurnaden etter problem overstig tilgongen

“Ja til han, hun og hin” http://feedly.com/k/16mXB2o