Etter å ha flytt attende til Sandane frå synda sin eigen heimstad, Oslo, har frende Anders […]
Fyrste september gifte Gunhild og Roy seg i Bygstad kyrkje med påfølgjande fest på Åmot gard. […]
Min gamle frende og svirebror Are Frode Søholt tok for fire fem år sidan initativet til […]
Mine gode vener Edle og Kåre gifte seg i Øre kyrkje, 4. August 2007 og feira […]
Ane, den fyrstefødde (av ei lang rekkje?) til mine gode frendar Hege og Anders gjorde sin […]