Edle & Kåre

Mine gode vener Edle og Kåre gifte seg i Øre kyrkje, 4. August 2007 og feira med ein durabeleg fest på Håholmen Havstuer etterpå! Tusen takk for ei storveges oppleving og all mogleg lukke vert ynskt dykk!