Edle & Kåre

Mine gode vener Edle og Kåre gifte seg i Øre kyrkje, 4. August 2007 og feira med ein durabeleg fest på Håholmen Havstuer etterpå! Tusen takk for ei storveges oppleving og all mogleg lukke vert ynskt dykk!

Comments are closed