Eg svara idag på ei spørjegransking på Internett. Til eitt av spørsmåla var det fire svaralternativ: […]