Då eg var liten var det sjeldan å sjå rein i Fitjefjella i det heile. Ivrige […]