Rein ved LabakkenDå eg var liten var det sjeldan å sjå rein i Fitjefjella i det heile. Ivrige fjellvandrande grannar kunne rapportere å ha sett reinstammen borte på Vona i Naustdal eller kanskje så nære som i Steinbotnen, i Hyemarka eller på Granekupa. Nede i tuna på Fitje var dei aldri som eg kan hugse. No går dei i små grupper på bøane. Dette biletet er teke rett innom Labakkelada i slutten av April i år.

Comments are closed