Eg har alltid vore av den formeining at Internett er ein stad der folk burde kommunisere på engelsk. Beklagelegvis syner det seg at dette er eit synspunkt eg er meir eller mindre �leine om i den heimlege omgangskrinsen min. Sjølv om tyngda av dei som vitjar nettstaden er utlendingar som gjev positive tilbakemeldingar har eg no valt å lage ein eigen seksjon på norsk – Nynorsk!

Comments are closed