I Kenya var ein Nordmann blitt stogga med 117 kredittkort. Då dette ikkje er rekna for å vere heilt vanleg vart han halden att!

Kan ikkje sjå at det er noko umogleg ved det? Det skulle vel svare bra til alle dei gongene eg har blitt tilbydd diverse u-unnværlege betalingsmiddel pr post, bensinstasjonar og flyplasskampanjar.

Å takke ja til 117 er ei litt anna og betydeleg mer kriminerande affære!

Comments are closed