Ein Sør-Afrikanar vart for ei tid sidan ilagt ein månads fengsel som straff for ikkje å ha sett mobilen sin på ‘lydlaus’ medan han befann seg i eit rettslokale!

Men sjølv i Sør-Afrika var visst ikkje dette grunn god nok til å fengsle nokon!

Reuters: A South African sentenced to a month in jail for allowing his cellphone to ring noisily in a courtroom had the sentence overturned on appeal on Friday.

Comments are closed