Foreldremøte på Norsk og Italiensk

For ei tid sidan var det ei sak om at foreldre i bynære strok vest om Oslo hadde for vane å stille med advokat på foreldremøte. I Italia er det enno verre!

Hjå Reuters kunne ein idag lese om ein familie som hadde take seg bryet med å banke opp ein rektor grunna misn�ye med karaktersetjinga framtidshåpet deira hadde blitt offer for på skulen til den ulykksalige…

Reuters: An irate Italian family beat up a principal because they were unhappy with the grades a young relative had received and a ban on cell phones at school!