Politicians in Space

USS Enterprise orbiting a planetEit finsk parlamentsmedlem går inn i valkampen på ein original måte, han har omsett nettstaden sin til Klingon, eit språk som er nytta i den klassiske scifi-serien Star Trek.

Kanskje får vi i framtida sjå politikarar gå til val på alvespråket til Tolkien. Meir truleg er det vel at dei går vidare med Joyce sin Ulysses stil! Den ligg dei allereie ganske nær opptil!

Reuters – A Finnish member of parliament is aiming for re-election by campaigning with a translation of his Web site into Klingon, used in the TV series Star Trek.