• Ettersom eg er tiltakslaus gjennomfører eg sjeldan dei brilliante ideane som frå tid til tid sler ned i hovudet mitt.
  • Då eg er bunden av konvensjonar sler eg alt for ofte frå meg å gjere ting som er uvanlege og urimelege men fullt ut moglege!

Eg skal skjerpe meg…
Eg skal skjerpe meg…
Eg skal skjerpe meg…
Eg skal skjerpe meg…
Eg skal skjerpe meg…
Eg skal skjerpe meg…
Eg skal skjerpe meg…
Eg skal skjerpe meg…
Eg skal skjerpe meg…
Eg skal skjerpe meg…

…ein gong

Comments are closed