innovation

Ettersom eg er tiltakslaus gjennomfører eg sjeldan dei brilliante ideane som frå tid til tid sler ned i hovudet mitt. Då eg er bunden av konvensjonar sler eg alt for ofte frå meg å gjere ting som er uvanlege og urimelege men fullt ut moglege! Eg skal skjerpe meg… Eg skal skjerpe meg… Eg skal […]
Dersom nokon lanserer ein idé du ikkje likar kan du avvise den med eitt av dei følgjande argumenta: Dette har vore gjort/tenkt/sagt før Dette har ikkje vore gjort/tenkt/sagt før Desse to enkle argumenta dekkar absolutt alt og er difor populære når folk som ikkje har take seg bryet med å setje seg inn i ei […]