Ettersom eg er tiltakslaus gjennomfører eg sjeldan dei brilliante ideane som frå tid til tid sler […]
Dersom nokon lanserer ein idé du ikkje likar kan du avvise den med eitt av dei […]