Gulsvik Nord

Eg har sagt det før og eg seier det igjen: Kva i vide allverda er føremålet med å operere med Gulsvik N og Gulsvik S på ein plass som er så ubetydeleg at den ikkje burde vore skilta i utgangspunktet?

Comments are closed