Eg har sagt det før og eg seier det igjen: Kva i vide allverda er føremålet […]