Skilt og plakatar i UAE

Adgang forbudt for andre enn bønder og turistar. Eit kjekt skilt å sjå for ein bondeson som er turist. Vanlegvis er det omvendt…

Denne stranda er berre for familiar. Eigentleg ingen dum idé, men for Tor Gunnar, Mike og meg betydde det at vi ikkje fekk overnatte på det lokale hotellet.

Khat Politistasjon. Ein tornefull og vanskeleg veg til ein ironisk namngjeven politistasjon.

Kjøp ein eigedom i Dubai og få ein Bentley eller BMW med på kjøpet. Du er også med i trekninga av eitt privatfly og ei privat øy. Pondus over premiane frå arabiske eigedomsmeklarar…