Photo-3.jpg

På hotellet Le Meridien er dei travelt opptekne med å montere opp juledekorasjonen sin. Den består av eit isslott, ein Tysk-Austeriksk alpelandsby og ein skog av plasttre med falsk snø.

Det kan vere verd å stanse og tenkje seg om i religionsdebatten heime i Noreg når ein ser dette. Midt i eit strengt muslimsk land køyrer dei på med Jesuskrubber, julefeiring og alt som høyrer høgtida til. I Noreg undrar vi om vi ikkje burde avvikle kristendomsundervisning i skulen for å unngå å krenkje folk som tilhøyrer andre religionar.

Dagens ord: sameksistens!

1 thought on “Juleførebuingar i UAE

  1. Menar forfattaren, att manniskan i framtiden kommer att bli lika irriterad over falsk sno som felaktig framstallning av profeter? Ett intressant inspel till dagens klimadebatt. God jul fran en Snapphane pa flykt.

Comments are closed.