Fare for kamel: Øyvind Larsen langs ein landeveg i utkanten av Rub Al Khali på grensa […]