Januar 2012: Skal ein tru internasjonale media finst det ikkje den Iranar som ikkje anten skrur […]