Det er symptomatisk for 2014 at nyttårshelsinga mi kjem tre dagar på overtid. Det har likevel vore eitt utmerkt år, men det er ei heilt klar moglegheit at 2015 kan kome til å bli enno betre.
It is symptomatic of my life in 2014, that I am three days late with my New Year's greetings.