During a recent trip to India, my friend Håvard purchased an innocent looking doll for his […]
Eg har sagt det før og eg seier det igjen: Kva i vide allverda er føremålet […]
Nokre gongar kan det ikkje vere så vanskeleg å arbeide i tollvesenet!
Those who have had the pleasure of visiting Rio de Janeiro have inevitably also seen the […]