Slightly Uncomfortable Chairs

Eit knippe litt ukomfortable stoldesign som etter alt å døme vil kome til å korte ned tida ein brukar på unaudsynt småprat under forretningsmøte. Eg kjøper desse! Sjå fleire her.

http://www.todayandtomorrow.net/2008/11/25/the-slightly-uncomfortable-chair-collection/

Comments are closed