Dear Friends, old and  new, With 12 small glimpses from a memorable and eventful 2013 I […]
Vyrde frendar, nye som gamle, med 12 små gløtt frå eitt minnerikt 2013 vil eg ynskje […]