usability

Eg svara idag på ei spørjegransking på Internett. Til eitt av spørsmåla var det fire svaralternativ: “helt uenig”, “uenig”, “enig” og “helt enig”. Kan nokon fortelje meg skilnaden på det å vere “usamd” og det å vere “heilt usamd”?
Downloaded and installed the long awaited Windows Mobile 6 update for HTC-branded TyTN phones today. At one point during the install procedure I was presented with this screen: This screen is obviously designed to be idiot-proof and reads in sequence these three sentences: This utility updates the ROM image on your PDA phoneDuring the update […]
Etter å ha prøvd talrike gonger å få endra ei oppføring i Telefonkatalogen via noko så passande som telefonen freista eg i dag “kontakt oss” tenesta på nettsidene til Eniro. Eg nytta Mozilla Firefox 2.0.0.6 og alt virka som det skulle – fram til eg freista å sende inn skjemaet når det var ferdig utfyllt. […]
I am currently sitting in the very back of a conference room with about 170 attendees. Up front is a good speaker, except for the fact that he uses slides with a ridiculously small font. Why do people write so much anyway? There is no call for all this insane amount of writing on a […]