Mor Asgjerd på nett

Asgjerd Bergheim i ei noko yngre utgåve!Mi kjære mor har teke steget ut på verdsveven i ein alder av sytti-noko. Det er kanskje ikkje så uvanleg i våre dagar men eg vil likevel gratulere ho med framsteget og oppmuntre ho til å halde fram å skrive i bloggen sin. Følgjande er saksa frå bloggen hennar:

Asgjerd vart hekta på bruk av Internett kring årtusenskiftet. Ho overtok då ein nær ubrukeleg bærbar PC som, på særs gode dagar med lageleg vêr til naud, kunne nyttast til å sende e-post.

Etter sterkt påtrykk frå ein av dei udugelege og lite hjelpsame sønene sine freistar Asgjerd seg no med eigen blogg på verdsveven. Målestjinga med dette er å finne eit alternativt publikum å lufte frustrasjonar og gleder overfor når avkomet ikkje kan, eller vil, ta telefonen.

Så då er det berre å besøke den: http://asgjerd.bergheim.dk