Folk går bort heile tida men det å misse ein far er ei bru ein kryssar […]
Vyrde frendar, nye som gamle, med 12 små gløtt frå eitt minnerikt 2013 vil eg ynskje […]
Kjære Anna Du vart nesten 102 år gamal. Du levde eit uvanleg langt liv – eit […]
Sidan 2009, då eg for fyrste gong sette meg oppå ein kamel, har eg leika med […]
Kvil i fred kjære ven Minne eg ikkje visste at eg hadde strøymer på: hyggjelege kveldar; […]
– “Good morning sir, where to?”, spurde ein framoverlut sudanesar, medan vi kjempa ein kamp om […]
Som “ung mann” på Kleiva var ikkje organisasjonslivet eit spesielt mangfaldig landskap å navigere i. Den […]
Ein fin ettermiddag då vi var i 10-11-årsalderen fann granne Håvard Nordvik og eg ut at […]
No skal ein naturlegvis ikkje tru på media, statistikk og politiske festtalar, men om ein hadde […]
Livet så langt har vore prega av ein serie underlege val. Til dømes valde eg i […]