Rein på Labakken

Då eg var liten var det sjeldan å sjå rein i Fitjefjella i det heile. Ivrige fjellvandrande grannar kunne rapportere å ha sett reinstammen borte på Vona i Naustdal eller kanskje så nære som i Steinbotnen, i Hyemarka eller på Granekupa. Nede i tuna på Fitje var dei aldri som …

Ringdrotten

Kom heim i går kveld etter ei veke på vegen og fann nynorskutgåva av “The Lord of the Rings” liggjande pent innpakka på kjøkenbordet. Til no har det berre funnest bokmålsomsetjingar av dette verket på Norsk. Eg må medgje at piggane kom ut med ein gong eg såg tittelen, Ringdrotten, …