I butikkane til «Muscat Duty Free» er det ikkje berre brennevin som står på Tax-Free-menyen. Her […]
Sidan 2009, då eg for fyrste gong sette meg oppå ein kamel, har eg leika med […]
Kvil i fred kjære ven Minne eg ikkje visste at eg hadde strøymer på: hyggjelege kveldar; […]
Januar 2012: Skal ein tru internasjonale media finst det ikkje den Iranar som ikkje anten skrur […]
– “Good morning sir, where to?”, spurde ein framoverlut sudanesar, medan vi kjempa ein kamp om […]
Som “ung mann” på Kleiva var ikkje organisasjonslivet eit spesielt mangfaldig landskap å navigere i. Den […]
Det er ikkje til å legge lok på at eg vert uroa når eg såg frende […]
Kven: Harald (Slettvoll), Øyvind (Heimset Larsen) og meg sjølv Kva: Bil- og fjelltur i Alpane Kvar: […]
Fare for kamel: Øyvind Larsen langs ein landeveg i utkanten av Rub Al Khali på grensa […]
Kven: Meg sjølv Kva: Jordan på tre dagar (i minste laget) Kvar: Petra, Wadi Rum, Karak, […]